นีออสไอทีในฐานะ Microsoft Solution Assessment Partner

เราคือผู้ช่วยวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลสำคัญจากสภาพแวดล้อมไอทีของคุณเพื่อวางแผนกลยุทธ์สู่ Digital Transformation

 

บริการ Solution Assessment ของเรา :

 

  • Data and Infrastructure Migration
    การประเมินนี้ช่วยวิเคราะห์สภาพ server และ data center ของคุณเพื่อเตรียมปรับปรุงความพร้อม และจัดลำดับ workload และ application ที่จะขึ้นคลาวด์
  • Modern Workplace Assessment
    การประเมินนี้ช่วยให้คุณเดินทางสู่เส้นทางบนคลาวด์ได้ง่ายขึ้นและไร้ความเสี่ยง เพราะจะทำให้คุณมองเห็นสภาพแวดล้อมบน desktop ของคุณพร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของ end user อีกด้วย
  • Cloud Security Assessment
    การประเมินนี้จะช่วยคุณเจาะหาบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อข้อมูลรั่วไหล รวมไปถึงการประเมินความพร้อมสู่ PDPA ขององค์กรคุณ ผลลัพธ์จากการประเมินนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ รวมไปถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆในองค์กรและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานบนคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง