หากคุณกังวลกับการหมดระยะซัพพอร์ต เราสามารถให้คําปรึกษาคุณได้


นีออสไอทีมีบริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับคลาวด์ เราให้คําปรึกษาลูกค้าที่ต้องการย้ายระบบโครงสร้างไอทีสู่คลาวด์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เราช่วยวางแผน ย้าย และปฏิบัติการตั้งแต่ต้นจนจบ

48% ของธุรกิจต่างๆเชื่อว่าเทคโนโลยี ใหม่ๆนั้นส่งผลเติบโตต่อธุรกิจใน 3 ปี ข้างหน้า

ดาวน์ โหลด infographic เพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลเรื่องความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจาก Windows Server และ SQL Server ได้ที่นี่