Secure Modern Workplace 
แนวทางการทำงานหลังยุค COVID-19

ถึงแม้ว่าภาวะ COVID-19 นี้จะยังไม่จบและอาจจะยังอยู่กับเราไปอีกนาน แต่ภาพของการทำงานในยุคของอนาคตหลัง COVID-19 ก็ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้ว ว่าในอนาคตนั้นการทำงานจะเป็นไปแบบผสมผสาน กล่าวคือมีทั้งการทำงานจากภายในออฟฟิศและภายนอกออฟฟิศร่วมกัน โดยแต่ละที่ก็อาจมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจแตกต่างกันไป เช่น บางแผนกอาจมีนโยบายที่แตกต่างจากแผนกอื่น หรือบางธุรกิจเองก็อาจมุ่งไปสู่การทำงานจากภายนอกออฟฟิศเป็นหลัก และมีการพบปะในออฟฟิศบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น